previous | next
 
 
  Video

English | Video

9.

herfs die enkelheid uit jou slaap voor dagbreek
alle sinjale swerf deur jou tong
en ons hou mekaars bloed in bewaring
my geleefde
my geloofsang verrukte

jou onbedingbare asem
maak van ons apartes
mettertyd
o my gelyfde lief
swaartekrag-talmend, almalmagtig: ons

 
Poet's Note: .

Agtergrond bronne:

Govert Schilling, Evoluerend Heelal – de biografie van de kosmos, Fontaine Uitgewers Davidsfonds/Leuven, 2003

Paul Celan, Selected Poems and Prose of Paul Celan (translated by John Felstiner), W.W. Norton New York & London (2001)
 
9.

autumn the singularity from your sleep before dawn
all signals roam through your tongue
and we hold each other’s blood in trust
my lived one
my faithsong enraptured

your non-negotiable breath
makes of us separate ones
in the course of time
o my embodied love
lingering in gravity, all-powerful: us

 
Poet's Note: .

Background Sources:

Govert Schilling, Evoluerend Heelal – de biografie van de kosmos, Fontaine Uitgewers Davidsfonds/Leuven, 2003

Paul Celan, Selected Poems and Prose of Paul Celan (translated by John Felstiner), W.W. Norton New York & London, 2001