previous | next
 
 
 

6.

om die punt te bereik
anderkant die sê van die ek
die punt
wat die ek so veeltallig is
dat dit nie meer saakmaak
om ek te sê nie
dat die ek nie meer sigself is nie
maar herkenbare
veelvoude

van die hopeloos beminbare skadu’s
van jou sleutelbeen
6.

to reach the point
beyond the uttering of the I
the point
of the I so multitudinous
that it no longer matters
to say I
that the I is no longer itself
but discernible
multiples

of the hopelessly lovable shadows
of your collarbone