previous | next
 
 
 

Kolumbova osveta

Izleti u nepoznato su uvijek ono
što nas može učiniti sretnim.
Pritom je potrebno sreću promatrati
kao fazu, a nepoznato kao prvo što
oko sebe primijetiš.

Primijetiti stvar kao nepoznatu
jer ono što je čini
istovremeno dalekom i bliskom.

Obale s kojih se otiskuješ su
sasvim individualna stvar.
Ishodište po prirodi ostaje nezaštićeno.
Sve što smo bili pretvara se u naftu.
Otkopčaj košulju i
pogledaj preko ograde, meduze su
preuzele pučinu.

Nepoznata stvar zahtijeva da je zagrliš
kao želju za padanjem
i pomoć kad ti je potrebna.
Tvoj izlet mora postati
Kolumbova osveta,
ekspedicija koja će te uspostaviti kao
umirovljenog oficira ili
kameleona između ljubavi i šutnje.
Columbus’ Revenge

A trip into the unknown is always something
that can make us happy.
Therefore it’s important to see happiness
as a phase, and the unknown as the first thing
you see around.

See something as the unknown
because what makes it
distant makes it close at the same time.

The shores from which you set sail are
a completely individual matter.
The point of departure stays unprotected by nature.
Everything we were turns into oil.
Unbutton your shirt and
take a look over the fence, jellyfish are taking
over the sea.

The unknown demands that you embrace it
as the desire to fall
or help when you need it
Your trip must become
Columbus’ revenge,
an expedition that will institute you as
a retired officer or a
chameleon between love and silence.