previous
 
 
 

oblaci

s opisivanjem oblaka zbilja
kako kaže szymborska
treba se žuriti
jer brzo se mijenjaju

i obitelj se
kao obitelji oblaka
u trenu
raspadne

zato i o oblacima i o ljudima
treba pisati
na brzinu i stalno
da nestalni oblici riječi
ne slijede pojedini
prijelazni oblik
nego da opišu
bar i najmanji
luk ludoga kruga
u kojem se sve
vrti
zadovoljstvo jednostavnim
postojanjem i zadovoljstvo
i nezadovoljstvo
clouds

describing the clouds
you have to hurry up
’cause they are changing fast
just like szymborska said

and the family
could disappear
in a second
just like families of clouds

that’s why you have to write
fast and all the time
when you’re writing about clouds and men
so that elusive shapes of words
do not follow one
transitional shape
but describe
at least the smallest
arch of the crazy circle
where everything
goes around
pleasure in simple
existence pleasure
and discomfort