previous | next
 
 
 

pauci

1.

ovdje pauci ne nose
ni sreću ni nesreću oni
naprosto postoje i ne bacaju
otrovne sjene (premda
njihov ples djeluje kao let
smrti) u što se može uvjeriti
svatko tko
ljeti uđe
u južnu sobu

promatranje pauka
kao osobita vrsta
čitanja zahtijeva umješnost
i posebnu perspektivu
(recimo ležeći na leđima
gledati uvis)
mnogo samoće
strpljenja i vremena
i lov mirno
može početi
pa i po cijenu uživljavanja
u lovce ili lovine
spiders

1.

spiders bring neither luck
nor mishap here they
just exist and cast
no poisonous shadows (although
their dance looks like a flight
of death) anyone can check that
entering the south
room
in summer

spider watching
as a special kind
of reading demands skill
and a particular perspective
(for example, lying on your back
and looking up)
a lot of solitude
patience and time
and the hunt can start
even if you have to pay to become
hunter or game