previous | next
 
 
 

MANNEN
Ik denk aan de man die ik liefhad.
Heb ik hem lief?
Hoeveel angsten zijn dat?

Onze borden raakten leger
en aan de rand ligt een bloem, gesneden
uit radijsjes. Een klein uitbundig leven.

Niet om te eten, weet hij.
MEN
I think of the man I loved
Do I love him?
How many fears does that make?

Our plates became emptier
and on the edge a flower, cut
from a radish. A small exuberant life.

Not meant to eat, he knows.