vorige | volgende
 
 
 

Engels | Nederlands

MENSCHENSEILSCHAFT HALBAFFENBEIL
Wir entgleiten
begießen die Nymphentemperatur
erobern schwaches Gewächs

ein verkalktes Nomen im Abguss
die Hüftgelenke auf
            Talerregen!
Ein schläfriges, tickendes Ei.

Dass du, Frau, und wir anderen Radierer
regsam und in Zeitlupe zugleich
den Flüchen begegnen.
Sammeln wir in der Kitteltasche zerstreute
stummelige Plättchen

sie werden nachgeben
liebend nisten
erschöpft und in Phlegma legen
himmelsgiftwirren Äthers noch voll
allein und in eins, ihre Sorge.

Sie wird uns helfen in ärgerer Zeit.
Gedrungen, softer zur Dauer.

Durchs All jagen indessen
hitzige Teeniechöre
erstarren blindlings im Schreck
vor der Sonne – sie ist heller, als man denkt! –
und sich selbst.

Die Verkohlten. Entheben noch zu Tentakeln
dann winken sie ihren Verwandten
und tippen einander zu:

Seepferdchen, Seepferdchen, du
eventuell war die Glut
eine andere Art des Abholens

 
Opmerking dichter: ‘andere Art des Abholens’
Aus dem Abschiedsbrief einer jungen Frau, der mir einmal in die Hände fiel.
 
MENSENMEUTE HALFAPENBIJL
We glijden weg
begieten de nimfentemperatuur
veroveren zwak gewas 

’n nomen gegoten in gips 
heupgewrichten opwaarts
            daalderregen!
’n slaperig, tikkend ei. 

Dat jij, vrouw, en wij, de andere wissers,
nijver en in slow motion tegelijk
de vloeken tegemoet gaan.
Stoppen we in onze jaszak zomaar 
wat vormloze plakjes 

ze zullen meegeven 
in der minne nestelen 
uitgeput en in flegma leggen 
nog vol van ether, van slag door ’t hemelse geschenk
alleen en in een, hun zorg.

In bar en bozere tijden zal ze ons bijstaan.
Gedrongen, softer in den duur.

Door het heelal jagen intussen
hitsige teeniekoortjes
verstarren blindelings van schrik
voor de zon – die feller is dan je denkt! –
en zichzelf.

De verkoolden. Nog oplossen tot tentakels
dan wenken ze hun aanverwanten 
en tikken elkaar aan:

zeepaardje, hé, zeepaardje, 
eventueel was die gloed 
een ander soort ophalen 

 
Opmerking dichter: ‘Een ander soort ophalen’ trof ik aan in een afscheidsbrief van een jonge vrouw die ik ooit in handen kreeg.