previous | next
 
 
 

Bunicul ne povestea cum zăcuse trei zile în burta unui cal, luptîndu-se, din burta calului dăruit de străbunicul, cu frigul, cu foamea, cu rănile, dar mai ales cu duhoarea, pînă l-a scos de acolo o rusoaică miloasă. Ana l-a făcut bine, chiar dacă rotula nu i s-a mai închegat niciodată. În zilele de iarnă, cînd nu avea nimic de făcut, bunicul părea cu totul absent. Se gîndea oare la Ana, la dragostea ei de femeie încercată sau numai la ceea ce pătimise pe front? Greu de spus. De altfel, bunica nu-l iscodea niciodată. Se întîmplase înainte de a se căsători, cînd bunicul avea numai 19 ani. Poate îi era chiar recunoscătoare femeii îndepărtate, la fel de muncită ca şi ea, pentru că-i salvase bărbatul.
   Povestea asta însă mă făcea să mă gîndesc întruna că, de fapt, noi toţi, tata, mătuşa, eu şi Mary, verii noştri, ne născusem din burta acelui cal în pustietatea albă.
Granddad used to tell us how once he’d been hiding for three days inside the belly of a horse, fighting from there, from inside the horse he’d received as a gift from great-granddad, with the cold and the hunger, with the wounds and, worst of it all, with the stench, until a Russian woman took pity on him and got him out of there. Ana did nurse him till he was back on his feet, though his knee bone would never recover its firmness. On winter days when there was no work for him to do, Granddad appeared entirely withdrawn. Could it be he was thinking of Ana, thinking back on her careworn-woman love, or was he just thinking of what he’d been through on the front? It’s hard to tell. Grandma would never quiz him, anyway. It had all happened way before they married, Granddad was just 19. Could be she even felt grateful to that far-away woman for having kept her husband alive.
   That story, however, would give me the notion that all of us there, Dad, Auntie, Mary and myself, all our cousins, had been born out of the belly of that horse, out there in the faraway wasteland.