previous | next
 
 
 

GROOT KRISMISGABET
Here
nou weer lowe ons djou
djy wat gakom het vi’ die redding van die wêreld
djy wat gabore is soveel Krismisse galede
in die Betlehem

dja in die Betlehem Here
in die stal
by die donkie
by die koei
in die krip
op die grondvloer
op die sandvloer Here
in ’n plek wat gastink het
in ’n plek waar ’n men’s naar gaword het van die badompagheit

ons ken sulke plekke Here
dja ons ken hulle
on het duplicates van hulle allover
in die Windermere
in die Distrik Ses
in die Blouvlei hierso annerkant die Wynberg by die Ratreat

en daarom lowe ons djou oek hierie Krsmis Here
net djý
net djý wat die grootste experience van almal het
van hierie soorte plekke
net djý kan ons help

net djý kan vi’ ons
miskien nog hierie Krsmis Here
’n nuwe Mosas lat gabore word hier

’n nuwe Mosas
’n nuwe Mosas
o Here, óns Mosas –
ons sal hom wegstiek Here, ons het baie wegstiekplekke
van die daggers wat nie van hom hou nie –
om ons te lei, die hele klomp van ons
te lei tot vlak voor die wingerde van die Kanaän
van die Kanaän Here
Here, ons Kanaän
GREAT KRISMIS PRAYER
Lord
once again we praise you
you what came f’ the redemption of the worl
you what was born so many Krismises ago
in Bethlehem

ja in Bethlehem Lord
in the stable
by the donkey
by the cow
in the crib
on the earth floor
on the floor of sand Lord
in a place that stank
in a place where a person got sick from the stink

we know such places Lord
ja we know them
we got duplicates of them allover
in Windermere
in Distrik Six
in Blouvlei here jis otherside Wynberg by Retreat

an that’s why we praise you again this Krismis Lord
jis you
jis you who’s got the biggest esperience of us all
of this kind of places
only you can help us

only you can perhaps again
this Krismis Lord let
a new Mosas be born for us here

a new Mosas
a new Mosas
o Lord, our Mosas –
we’ll hide him away Lord, we got lotsa hidingplaces
from the daggers what don’ like him –
to lead us, the whole bunch of us
lead us to the plain before the vineyards of Canaan
of Canaan Lord
Lord, our Canaan