previous | next
 
 
 

nieuwjaarswens
Wantrouwen in grote woorden
in kleine woorden, voegwoorden
tussenwerpsels, in het laatste woord
dat iedereen wil en niemand krijgt

Een totale gespreksstop
met strenge straffen
tong uitrukken wel het minste

Het paard langs de spoorbaan
staart de sneltreinen na
het gras wacht op de vallende nacht
een steen koestert zich in het laatste licht.

Waarom hebt u mij verlaten?
Wat een lachwekkende klacht.
new year's greetings
Having no faith in big words
in small words, conjunctions
interjections, in the last word
everybody wants and nobody gets

A total end to conversation
with harsh punishments
ripping the tongue out the most lenient

The horse along the railway
staring at passing express trains
the grass waiting for night to fall
a stone warms itself in the last light.

Why did you desert me?
What a laughable complaint.