previous | next
 
 
 

SÓL I OGIEŃ
Jurkowi
 

Czy wiesz, jak się czujesz? Niektóre płyty
są nagrywane głośniej niż niektóre inne płyty,
tak po prostu jest, ale czy słyszysz swój głos?
Ja nie słyszę swojego, chociaż słyszę twój.
 
Chyba że na dnie oceanu. Ale nie żadnego z dzisiejszych,
tylko tego, o którym mój syn mówi z żalem, pokazując
szkolne boisko: kiedyś tu wszędzie
była woda, te głupie kontynenty
ją podzieliły. I mówi: mamo,
pamiętasz, jak nie potrzebowaliśmy oczu?
 
Jak mogłabym zapomnieć, synku,
z tysiąca przygód mojej nieśmiertelnej duszy,
ta była najlepsza. 
SALT WITH FIRE
for Jurek


Do you know how you feel? Some discs
get recorded louder than other discs,
that's just how it is, but can you hear your voice?
I can't hear mine though I can hear yours.

Unless I'm at the bottom of an ocean. But not one of today's
just the one my son talks of sadly, pointing
to the school playground – once
all this was water, those stupid continents
divided it. Then he says, Mama
do you remember when we didn't need eyes?

Little man, how could I forget,
of the thousand adventures of my immortal soul
that was the best.