previous | next
 
 
 

TEKİL
Basittir İngilizcesi, s eklenir,
Türkçesi de kolay, ler, lar,
Rumcanınsa çoğul ekleri
hiç öğrenilir gibi değildir.

Liman, örneğin, limani,
birden fazlaysa limania.
Bir mektup gramma,
çoğaldılar mı grammata.

Nedensizce farklı bazıları,
dişisi başka, erkek başka.
Vaz geçtim ben de zaten
tüm soneklerden artık.

Yineliyorum sadece bazen,
gereksizce, kendi başıma,
bildiğim en tekil kelimeyi:
Elsa, Elsa, Elsa.
SINGULAR
In English it’s easy, just add an s
In Turkish too, ler or lar will do
But in Greek plural suffixes
always leave you in a fix

There’s seaport, for instance, limani
and more than one, limania,
while gramma means only one letter,
multiplied, they become grammata

Inexplicably different
the feminine from the masculine
so only one thing’s clear to me now:
I’ve had it with all suffixes.

But now and then, for no reason,
I find myself on my own repeating,
the most singular word I know:
Elsa, Elsa, Elsa.