next
 
 
  Video

English | Video

KÖRÜKLER
Nasıl unutabilirim, ilk binişimdi uçağa.
Biletlerimizi gösterip çıkmıştık kapıdan,
bir yanımda dedem, birinde annem,
mavi bir otobüs gelip bırakmıştı bizi
kanadın tam altına. On birdi yaşım.
Gidişimiz belliydi, dönüşümüz belli:
İzmir’e gidiyorduk bir haftalığına.

İkincisi altı yıl sonra. Aklımda o da.
Okumaya gidiyorum: elimde biletim,
önümde beni bekleyen yeni bir dünya.
Körüklerden geçip gidiliyordu artık
bekleme salonundan doğru uçağa.
Sek sek oynar gibi yürüdüm gittim.

Oturup pencereden baktığımda,
arkamda sıra sıra körükler,
koca birer parmak sanki hepsi
bir şeye işaret eder gibiydiler.
Neydi söylemek istedikleri?
Neye çekiyorlardı dikkatimi?
Merak ederim arada bir hâlâ.
TRAVOLATORS
My first plane ride, how can I forget it.
We showed our tickets and exited the gate,
my grandad on one side, my mum on the other,
a blue bus came along, then left us
right beneath the wing. I was eleven.
Our destination was fixed, as was our return:
we were off to spend a week in İzmir.

The second time, six years later, I remember too,
heading away to university, ticket in hand,
out there a new world awaiting me.
Now to get to the plane from the waiting lounge
you had to pass through travolators.
As if playing hop scotch I skipped along.

When I looked out of the window
I saw behind me rows of travolators
each like a huge finger that was
pointing out something, it seemed.
What were they trying to say?
What was it I was expected to see?
I still wonder about that sometimes.